Cornelia ”Mamma kan vara mer med mig nu”

Cornelia:

För Cornelia och hennes familj har den personliga assistansen inneburit en frihet och trygghet. Hjälpen från Assistanskompaniet har förenklat vardagen. Att som förälder inte behöva rodda i allt och var spindeln i nätet gör att mer tid kan läggas på Cornelia och övriga familjen. Cornelias mamma upplever det tryggt att veta att Assistanskompaniet alltid finns där och kan föra deras talan om det behövs. Hon upplever också att Assistanskompaniet är tillmötesgående, hjälpsamma och drivande.