Emelie;
"Assistanskompaniet
ser möjligheter istället för hinder"

Emelie:

Med mina assistenter känner jag mig tryggare.