Visselblåsare

Varför visselblåsa? 

Vi på Assistanskompaniet vill att alla medarbetare alltid ska känna förtroende för oss som företag. Visselblåsarfunktionen finns för att skydda anställda och verksamheten genom att tidigt upptäcka eventuellt missförhållande. Det kan handla om ett brott mot lagen, sexuella trakasserier eller grova överträdelser av interna regler. Det kan också handla om oetiskt beteende eller andra allvarliga brister av en viss nivå av seriositet. Systemet ska inte användas för små fall utan för fall av en viss nivå av seriositet. Om du till exempel besväras av andra kollegors dåliga beteende, kan du gå till din chef.

 

Vad är en visselblåsare? 

En visselblåsare är en person som rapporterar bedrägerier, missbruk, korruption och andra överträdelser av lagar, interna regler eller oetiskt beteende. En visselblåsare arbetar vanligtvis i den verksamhet där överträdelsen äger rum.  

Det är inte alla som sitter inne med betungande information som har lust att träda fram. Därför kan vissa vara ovilliga att dela med sig av denna information. Vi har följaktligen infört en visselblåsarlösning som säkerställer fullständig anonymitet om visselblåsarens identitet.   

 

Vem kan rapportera

Upptäcker du som kund, anhörig, medarbetare eller annan extern part att verksamheten inte fungerar som den ska kan du via den säkra länken nedan larma genom att rapportera incidenter eller allvarligt missförhållandena.

Whistelblower Partners visseblåsarkanal: https://nordicwhistle.whistleportal.eu/WhistleBlower/Form/301-591-94beec76aa544ecbb0c5558cfa54a4fd


Hur fungerar vårt visselblåsarsystem?

Mottagaren av ditt meddelande kan behöva mer information för att kunna gå vidare med ärendet. Personen i fråga har därför möjlighet att skriva till dig inne i systemet. När du har tryckt på ”skicka” får du en kod som du kan använda för att logga in senare och läsa eventuella meddelanden. På så sätt kan du kommunicera fram och tillbaka men utan att du avslöjar din identitet.  

När du har skickat ett meddelande får du alltid återkoppling inom 7 dagar om att vi har tagit emot det. Du kommer alltid inom 3 månader att få information om vilka åtgärder vi har vidtagit utifrån din anmälan. 

Det är viktigt att vara noggrann med hur du beskriver din misstanke. Det är också viktigt att vi får så mycket information som möjligt så att vi kan gå vidare med ärendet. Du kan bifoga filer i systemet om du har skriftligt material som kan belysa misstanken.  

Samtidigt måste du vara medveten om att om du vill vara anonym så behöver du fundera på hur du formulerar dig. Du kan helt oavsiktligt avslöja din identitet helt eller delvis genom att tillhandahålla information som ger en fingervisning om vem du är.  

Vem tar emot anmälningar från visselblåsare?

Whistelblower Partners har oberoende experter som är specialiserade på att behandla anmälningar från visselblåsare. alla inkomna rapporter är krypterade och anonyma. Varje ärende granskas, valideras och utvärderas samt gör djupgående undersökning.

Var kan jag få mer information? 

Vi beskriver vårt visselblåsarsystem i personalhandboken och i vår visselblåsarpolicy nedan.

Du kan alltid gå till din närmaste chef eller kontakta VD Magnus Ekqvist.